Booking

MAIL US FOR BOOKING OR REQUEST

 
 
 
 

 

PHONE

 +47 92 86 04 10

+47 47 82 82 59


 


To our guests!


Remember that all activities we sell are carried out at your own risk,

Even though we do everything to ensure that our customers have a safe and good experience.

Most people have travel insurance today, but check this before you go on a trip.

In the activities of which the dog or dogs are a part, all use of drugs / alcohol is prohibited.

Visibly affected people will be turned away.

Indecent behavior towards guides or dogs will be reported to the police.

All activities have to be paid in advance unless otherwise agreedment.

Agreements must be confirmed by us on email before they enter into force.

Cancellations made 25 days before the agreed activity date will be refunded.

Cancellation fee is 25%.

We do not refund paid activity within the 25 day deadline.

Travel insurance usually covers this.

If we (Hedmarksvidda Husky) have to cancel an agreement, the money will be refunded in full.

Gift cards purchased on our online store / booked manually have a duration of 2 years.


We do not take responsibility for weather conditions.


Hedmarksvidda Husky as

ADRESSE

Ellevsætervegen 637

2386 Brumunddal

Til våre gjester!

 

Husk at alle aktiviteter vi selger utøves på eget ansvar selv om vi gjør alt for at våre kunder skal få en trygg og god opplevelse.  Alle som er med på våre aktiviteter må selv sørge for å ha forsikringer i orden.

De fleste har reiseforsikring i dag, men sjekk dette før dere drar ut på tur.

Ved de aktiviteter som hunden eller hundene er en del av er all bruk av rusmidler/alkohol forbudt.

Synlig påvirkede personer vil bli vist bort.

Usømmelig oppførsel mot guider eller hunder vil bli politiannmeldt.

Alle aktiviteter betales på forskudd dersom ikke annet er avtalt.

Avtaler skal bekreftes av oss på mail før de trer i kraft.

Avbestillinger som skjer 25 dager før avtalt aktivitetsdato får refundert summen mot et avbestillingsgebyr på 20%. 

Vi refunderer ikke betalt aktivitet innenfor 25 dagers fristen. Reiseforsikringer dekker som regel dette.

Hvis vi ( Hedmarksvidda Husky ) må avlyse en avtale refunderes summen i sin helhet.

Gavekort som er kjøpt på vår nettbutikk/booket manuelt har en varighet på 2 år.


Vi tar ikke ansvar for vær og føreforhold.

 

Hedmarksvidda Husky as